Prvni pomoc.info

Slovníček pojmů

Lékařská služba první pomoci (LSPP)
Je to služba pro stavy odkladné péče, kdy není dosažitelný ošetřující (běžný, praktický) lékař občana.

Zdravotnická záchranná služba (ZSS)
Má být na místě během 15 min. od volání na tísňovou linku. Prostřednictvím posádek na výjezdových stanovištích v každém kraji zajišťuje odbornou první pomoc přednomocniční při neodkladných stavech ohrožení života či zdraví.

Rychlá lékařská pomoc (RLP)
Je to výjezdová posádka ZSS o těchto členech: lékař, zdravotník-záchranář, řidič-záchranář. Asistuje u nejzávažnějších a interních případů a v dalších potřebných případech.

Rychlá zdravotnická pomoc (RZP)
Posádka ZZS o těchto členech: zdravotník-záchranář, řidič-záchranář. Asistuje např. u nehod, zhoršení zdravotního stavu, zajišťuje převozy pacientů..

Letecká záchranná služba (LZS)
Je součástí ZSS. Je určena pro nejzávažnější případy, nepřístupný terén, pro případy kdy rozhoduje čas.

Dopravní zdravotní služba (DZS)
Posádku tvoří řidič-záchranář. Zajišťuje transport pacientů, nejde o neodkladné stavy.

 

Partnerské odkazy: toplinks     SuperLink