Prvni pomoc.info

Jak je organizována první pomoc v České republice?

Za prvé ze zákona. Neposkytnutí první pomoci je trestný čin. Neznalost zákona ani pravidel první pomoci neomlouvá. Já bych ji nazval občanská a mezilidská solidarita. Ta by měla být samozřejmostí pro každého. A ne, že nám lidé odjíždí a utíkají od nehod.

Za druhé existuje lékařská služba první pomoci (LSPP) nebo-li tzv. pohotovosti. Vaši nejbližší pohotovost si můžete najít zde. Ta je organizována kraji a je určena všem, kteří náhle onemocní nebo se jim zhorší zdravotní stav, který vyžaduje lékařskou pomoc a stalo se to mimo běžný provoz zdravotnických zařízení. Občan přitom není ve stavu bezprostředního ohrožení života a nebo jim nehrozí vážné poškození zdraví nebo-li není potřeba tzv. neodkladné zdravotní péče.

Za třetí existuje zdravotnická záchranná služba (k dispozici na lince 155), jejímž posláním je poskytnutí odborné přednemocniční neodkladné péče. Tedy pomoc lidem, kteří jsou přímo ohroženi na životě nebo jim hrozí vážná újma na zdraví, pokud nebude neodkladně poskytnuta pomoc.

Zde tedy vidíme, že obě „odborné" služby se liší stupněm závažnosti zdravotního ohrožení nebo naléhavostí lékařského zásahu.

Nálehavost pomoci můžete případně konzultovat na tísňové lince 155. Operátor je schopen cílenými otázkami zjistit stav postiženého a určit stupeň pomoci. Operátor je v případě neodkledné péče schopen volajícímu poradit s první pomocí, tak aby nebyla promarněna ani minuta.

Návštěva lékařské pohotovosti bude doporučena v případě tzv.odkladné péče, kdy dojde náhle ke změně zdravotního stavu nebo jeho zhoršení a nelze čekat na řádné ošetření praktickým nebo jiným ambulantním lékařem. Tato návštěva, však nemá nahrazovat úlohu praktického lékaře! V případě problémů, které nespadají do stavů ohrožujících život nebo rapidní zhoršení zdravotního stavu je lepší obracet se na své praktické lékaře např. telefonicky, kteří by svým pacientům měli dát na sebe vhodný kontakt, tak, aby jim byli schopni poradit, jak se zachovat.

Partnerské odkazy: toplinks     SuperLink